How to build a diverse and high performing workforce...

5 tips voor sterke besluitvorming in de volgende fase

7 tips om verbinding en energie te versterken in de volgende fase

Verbinding en energie

Uit vele gesprekken met CEO’s is gebleken dat verbinding en energie essentieel zijn om sterk uit deze crisis te komen. Leiders spelen een cruciale rol om goede onderlinge verbinding en energie te creëren om samen met hun teams en medewerkers richting te bepalen, verandering te bewerkstelligen, motivatie vast te houden en veerkracht te tonen in deze onzekere tijden. 

“Be exceedingly human now is the key to success.”

 – Patrick Lencioni

“In order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen, really seen.”

– Brené Brown

“Verbinding ontstaat wanneer men open staat, interesse toont en eerlijk feedback geeft.”

– Salem Samhoud (&samhoud)

“Focus op wie ertoe doet en wat ertoe doet. Drop everything else.”

– Hein Schumacher (CEO Friesland Campina)

“Als we open en eerlijk het gesprek met elkaar aangaan komen we heel ver.”

– Duncan Stutterheim (oprichter ID&T)

Naast de negatieve implicaties van het niet fysiek samenwerken, heeft de crisis voor velen ook voor energie en eenheid gezorgd. Nu de maatregelen versoepeld zijn, starten organisaties met een meer hybride manier van samenwerken (deels virtueel, deels op kantoor) krijgen leiders en teams te maken met nieuwe uitdagingen. Hoe geef je goed leiding aan hybride teams? Hoe zorg je voor de juiste ritmiek in overlegstructuren? Hoe houd je mensen verbonden met de organisatiedoelen? Hoe zorg je dat mensen gemotiveerd en productief blijven als er groeiende onzekerheid is over de toekomst? Hoe zorg je dat mensen verlangen naar de toekomst en niet naar het verleden?

Sterke onderlinge verbinding, vitale en energieke werknemers zijn de remedies tegen deze effecten en dat vraagt van leiders om deze thema’s extra aandacht te schenken.

Hieronder 7 tips die helpen om verbinding en energie te versterken in de volgende fase.

1. Organiseer dialoog

Het succes van een leider hangt af van de kwaliteit van aandacht en intentie die hij/zij brengt in ieder moment. Empathisch luisteren en krachtige vragen stellen is een belangrijke skill. Luisteren op een niveau waarbij je een situatie door de ogen van een andere ziet en vragen stellen om andere echt te begrijpen en in beweging te krijgen zijn hierbij essentiële vaardigheden.

2. Ken jezelf

Juist in deze tijden is het belangrijk om als leider in verbinding te staan met jezelf. Wat is belangrijk voor jou? Waar sta je voor? Waar ga je het gevecht voor aan? In onzekere tijden wordt het (morele) kompas en de waarden van leiders sterk getest en uitvergroot. Tijd voor reflectie is essentieel om goed te weten welke waarden en purpose je anker zijn en richting geven bij lastige keuzes.

3. Voer het moedige gesprek

Het moedige gesprek is een gesprek is het gesprek dat je liever niet voert en daardoor moed vraagt om te voeren. Verbinding en energie ontstaat wanneer leiders de moed hebben om de toon te zetten voor open en eerlijke gesprekken, zich uitspreken wanneer nodig en medewerkers in staat stellen hetzelfde te doen. In tijden waarin onzekerheid en verandering gegeven zijn en waarin toekomstgericht gereorganiseerd moet worden, is de vaardigheid om het moedige gesprek te kunnen voeren onmisbaar.

4. Bouw aan psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid is de mate waarin mensen zich veilig voelen om risico te nemen en uit te spreken. Psychologische veiligheid is een belangrijke drijver voor hoge performance binnen teams. De grote mate van onzekerheid maakt dat mensen zich snel minder verbonden en veilig voelen. Creëer en bewaak een (virtuele) cultuur waarin mensen zich vrij voelen om zich uit te spreken en met ideeën/initiatieven te komen en toon als leider inclusief gedrag (open staan, interesse, luisteren)​.

5. Creëer verbondenheid met organisatiedoelen

In veel gevallen is het nodig om de purpose en ambities van een organisatie te herformuleren voor de volgende fase. Tegelijkertijd nemen verbondenheid en betrokkenheid vaak af wanneer psychologische en fysieke afstand ervaren wordt in een hybride of virtueel samenwerkingsverband. Verhoog de betrokkenheid, zodat medewerkers zich onderdeel van de organisatie/het team blijven voelen​. Benadruk het gevoel van ‘sense of community’​, het ‘waarom’ van het werk en zorg voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzicht in eigen bijdrage aan het geheel.​

6. Houd zicht op de stemming en emoties in je team

In deze tijd is belangrijk om zicht te houden op de stemming en emoties van je team en hierover in gesprek te gaan. Het doel hiervan is dat het normaal wordt om open en eerlijk te praten over de stemming en emoties in het team. Ook geeft het inzicht in wat er speelt, zodat je als leider hier de juiste manier mee om kunt gaan. Er zijn verschillende manier om dit te doen, variërend van digitale tools tot het in teammeetings uitspreken van jouw gevoelscijfer op een schaal van 1 tot 10.

7. Zorg voor een goede ritmiek

In de crisis zijn veel overleggen gestopt of digitaal voortgezet. Voor het succesvol leiding geven aan hybride teams is een herbezinning nodig van de ritmiek en vorm van overleggen, afstemmomenten en momenten van verbinding. Wat doe je virtueel en wat niet? Wat doe je als de helft thuis werkt? Wanneer bespreek je korte dan wel lange termijn plannen? Zorg voor duidelijke richtlijnen en afstemming. 

Meer weten over hoe leiders succesvol leiding kunnen geven in het nieuwe normaal?

Neem contact op met onze leiderschapsexperts Roosmaryn Spliet, Leonie Arkesteijn of Koen Husmann

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *