7 tips om verbinding en energie te versterken in...

De wederopstand van het coronavirus en de parallel met...

5 tips voor sterke besluitvorming in de volgende fase

Uit vele recent gevoerde gesprekken met CEO’s van verschillende organisaties is gebleken dat het vermogen tot het nemen van de juiste besluiten essentieel is om sterk uit deze crisis te komen. Leiders moeten nu meer dan ooit lastige en complexe besluiten nemen. Ze moeten keuzes maken over de koers van de organisatie, kostenbesparingen, portfolio optimalisatie, nieuwe businessmodellen of een herindeling van de organisatiestructuur. Hoe zorg je ervoor dat je als leider de juiste keuzes maakt richting de toekomst, ondanks de grote onvoorspelbaarheid? Wat zijn hierin valkuilen en hoe omzeil je die?

“Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.”

– Winston Churchill

“Leadership is the art of giving people a platform for spreading ideas that work.”– Seth Godin

“One’s philosophy is not best expressed in words; it is expressed in the choices one makes… and the choices we make are ultimately our responsibility.”
– Eleanor Roosevelt

De coronacrisis is in een volgende fase terecht gekomen waarin organisaties zich in hoog tempo aanpassen aan de nieuw ontstane werkelijkheid. Dit komt met nieuwe vragen en uitdagingen. Wat is onze visie op het nieuwe normaal? Hoe zorgen we voor breed perspectief bij het maken van keuzes? Hoe vergroten we de kwaliteit van ons besluitvormingsproces? De huidige fase vraagt van leiders om hier extra aandacht aan te schenken.

Hieronder 5 tips die helpen om besluitvorming in jouw organisatie te versterken.

1.         Ontwikkel een visie op het nieuwe normaal

Ontwikkel een visie op ‘het nieuwe normaal’ en gebruik deze visie om keuzes te maken op korte- en lange termijn. Door het creëren van deze visie voorkom je dat onder druk onbewuste en irrationele besluitvorming plaats vindt, ook wel ‘hot state decision making’ genoemd. Wees je als leider bewust van welke besluiten snel genomen moeten worden en welke besluiten meer aandacht nodig hebben.

2.         Pas scenario denken toe

Juist in deze tijd is het belangrijk dat de juiste strategische gesprekken gevoerd worden. Scenario denken zorgt ervoor dat deze gesprekken vanuit een breed perspectief plaatsvinden. Ons brein vindt het lastig om te denken in consequenties die verder van onze werkelijkheid liggen. Door het denken in scenario’s zijn leiders alerter, herkennen ze de signalen eerder en kunnen sneller reageren. Dit omdat ze al eerder over het scenario hebben nagedacht. Dit voorkomt apathie of onnodige vertraging in besluitvorming en zorgt voor goed doordachte keuzes.

3.         Organiseer diversiteit

In onzekere situaties hebben leiders de neiging om terug te vallen op een selecte groep vertrouwelingen met uniforme opvattingen. Door in besluitvorming verschillende invalshoeken en diverse perspectieven mee te nemen voorkom je als leider tunnelvisie en groepsdenken. Voor diversiteit, in bijvoorbeeld achtergrond, kennis, ervaring en generatie, is een systeem nodig dat diversiteit stimuleert. Richt daarom de processen als aanname, beloning, promotie en opleiding zodanig in dat het diversiteit stimuleert. Onderzoek ook de effecten van het organisatiesysteem op de besluitvorming van de organisatie.

4.         Speak up!

Creëer platformen, processen en structuren die expliciet gericht zijn op het stimuleren dat mensen zich uitspreken en de ruimte krijgen een ander geluid te geven. Op deze manier maak je in besluitvormingsprocessen gebruik van de diversiteit die in jouw organisatie al aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een digital devils advocate, een wisselende expliciete rol om in digitale bijeenkomsten het tegengeluid te laten horen.

5.         Distribueer leiderschap

Leiderschap is in veel gevallen het meest effectief wanneer het gedeeld wordt door een groep individuen met verschillende achtergrond en perspectief, maar met een gedeelde visie die past bij de cultuur van de organisatie. Deze gedeelde vorm van leiderschap zorgt voor het naar boven halen van andere stemmen en voor het mobiliseren van verandering in alle lagen van de organisatie. Gedistribueerd leiderschap gaat niet om het verdelen van taken tussen individuele leiders, maar om het verbreden van het perspectief in en het eigenaarschap van besluitvormingsprocessen.

Meer weten over hoe leiders succesvol leiding kunnen geven in de volgende fase?

Neem contact op met onze leiderschapsexperts Roosmaryn Spliet, Leonie Arkesteijn of Koen Husmann

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *